O nás

Naplno Juvenil

Počátek Juvenilu sahá až do roku 1935. Poznejte celý náš příběh.

arrow
laboratory

Juvenil - dnes

Výroba Juvenilu se nachází v čisté krajině broumovského výběžku na severovýchodě Čech. Z tohoto místa vás doprovázíme a podporujeme, abyste znovu žili jako v čase, kdy vám bylo fyzicky i mentálně nejlépe. Nejsme žádný korporát, ale poctivá česká firma s pevnými kořeny a hodnotami, která již po tři generace chrání a rozvíjí odkaz Juvenilu. Do technologií a výzkumu investujeme obrovské úsilí a všechny dostupné prostředky. Jsme trpěliví a pečliví. V rámci výroby a distribuce dbáme na každou maličkost, protože víme, jak moc každý náš čin dokáže ovlivnit lidský život. Spolupracujeme s odborníky na výživu, lékaři všech oborů, laboratořemi, vědci i profesionálními sportovci. Každým dalším výzkumem jsme bohatší o nová zjištění a data. Je fascinující, co všechno Juvenil dokáže a jak pestrá je paleta jeho využití ve prospěch našeho potenciálu. Juvenil je pro nás dar, který chceme dávat dál.

laboratory2

Juvenil tu byl už v období rozmachu československé vědy a výzkumu. Naši současnost můžeme opřít o historii, která se začala psát ještě za První republiky.

history

Vývoj v továrně Eko (1935–1948)

Koncem 30. let 20. století začal razit přední český farmaceut Dr. Mr. Bohumír Rakušan a jeho tým koncepci, že lidskému organismu můžeme s jeho problémy a neduhy nejlépe pomoct přirozeným způsobem, který nabízejí zejména výtažky rostlinných a živočišných tkání. Přišel na to, že lidské tělo mnohem efektivněji zpracovává přírodní látky než uměle vytvořené chemické sloučeniny. Ty organismus nejen nedokáže zcela přijmout a využít je ve svůj prospěch, ale ještě často v těle zůstávají v podobě nebezpečných, toxických usazenin.

Na jeho popud a pod jeho vedením vznikl v roce 1935 československý výzkumný program RTN, jehož cílem byla léčba chronických degenerativních onemocnění za pomoci extraktů z živočišné nebo rostlinné tkáně. Program vznikl při továrně „Eko“, chemicko-farmaceutická továrna. Přípravky se testovali na zvířatech, od čehož se záhy upustilo, neboť bylo zjištěno, že testy nejsou dostatečně průkazné kvůli odlišnosti zvířecího metabolismu od metabolismu lidského. Přistoupilo se tedy přímo ke klinickým testům. Výsledky byly publikovány v odborném časopisu Časopis lékařů českých. Bylo prokázáno, že všechny preparáty jsou netoxické a bez nežádoucích vedlejších účinků, což bylo premisou pro další výzkum. Na vybrané tkáňové preparáty byly zaregistrovány ochranné známky. V roce 1945 začínají testy na II. interní klinice kardiologie a angiologie Prof. Dr. Antonína Vančury.

Po roce 1948

Po únoru 1948 byla továrna EKO znárodněna a dokumentace výzkumu i ochranné známky tak byly, společně s majetkem firmy, převedeny do vlastnictví Spojených farmaceutických závodů (SPOFA). Vznikl samostatný závod Eko, kde se původní členové výzkumného týmu RTN věnovali dalšímu výzkumu a o rok později zveřejnil Gabriel Urbánek výsledky klinických testů při podávání preparátů RTN. Po rozdělení podniku SPOFA v roce 1952 vzniká Biogena a pod ní Výzkumný ústav léčivých rostlin, pod vedením Zdeňka Blažka, který se věnuje dalšímu výzkumu preparátů RTN. V roce 1958 je výzkumný program RTN definitivně zastaven.

Na Sympoziu vědecké rady Ministerstva Zdravotnictví ČSR, organizovaném Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně ten samý rok, jsou léky připravené na základě výzkumného programu RTN, podpořeny pro zavedení do průmyslové výroby a v roce 1959 získávají schválení SÚKL. V roce 1961 začíná SPOFA s průmyslovou výrobou. Až do sedmdesátých let byl Juvenil pouze na lékařský předpis. Byl určen k intravenóznímu podání onkologickým pacientům na urychlení regenerace buněk. V 70. letech státní podnik Spofa výrobu Juvenilu, na popud Ministerstva zdravotnictví zastavil, jelikož byl preparát v období expanze nových chemických léčiv, shledán jako nemoderní.

laboratory-work
laboratory-work

80. leta až moderní doba

Recepturu na výrobu Juvenilu, již ne jako léčiva, ale potravního doplňku, převzal Český svaz spotřebních družstev, který na jeho výrobu zřídil vysoce specializovanou výrobní laboratoř. V roce 1983 byl získán patent na „Výrobu tkáňového preparátu“. JUVENIL se stal jediným tkáňovým přípravkem svého druhu ve východním bloku.

Po havárii jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986 byl tento československý objev doporučen i pro aplikaci u ozářených lidí. Při testech v IKEM v Novosibirsku se potvrdilo, že hustota růstu buněčné kultury je po jeho aplikaci dva až třikrát vyšší než u kontrolní kultury. Tzn. že významně regeneroval ozářené tkáně.

Privatizační a vůbec porevoluční zmatky způsobily, že přípravek opět zmizel. V roce 1998 odkoupila výrobní provoz a ochranná práva, rodinná společnost, ve které se dnes angažují již tři generace. Nejen výroba, ale i výzkum a další zdokonalování jedinečného preparátu, byly obnoveny. Pokračující preklinické i klinické testy prokázaly pozitivní účinky Juvenilu především na regeneraci buněk a tím mimo jiné i na imunitu organismu a zvyšování výkonnosti svalů včetně srdce. Juvenil blahodárně působí na zažívací trakt, ledviny a játra, snižuje únavu a tím zabezpečuje zlepšení tělesného, duševního i sexuálního života. V neposlední řadě se Juvenil jeví jako slibný nástroj pro eliminaci různých stresových účinků, jako jsou infekce, různé typy ozařování, některé imunologické poruchy nebo neletální odchylky v metabolismu.

Proč byste měli svůj životní styl obohatit o Juvenil?

dnaFunkční imunitní systém

Imunitní systém člověka je vybaven řadou mechanismů, které zajišťují obranu organismu před vnějším prostředím a zabezpečují homeostázu (stálost) vnitřního prostředí. Spojení vnějšího a vnitřního prostředí je zajištěno imunitní ochranou na bariérách, s nejvýznamnější složkou slizničního imunitního systému. Slizniční imunitní systém hlavně gastrointestinálního traktu je v přímém spojení s výživou. Vzájemné vztahy imunitního systému a složek výživy jsou zásadní pro růst, vývoj a zdraví jedince. V klinické studii při podávání Juvenilu bylo prokázáno významné posílení buněčné imunity, zejména zvýšení počtu T-lymfocytů a jejich aktivity, vybuzení slizniční imunitní odpovědi. Při aplikaci preparátu došlo k vzestupu hodnot lysozymu, ke zvýšení hodnot řady proteinů a v neposlední řadě se výrazně zredukovalo zvýšení hodnoty C-reaktivního proteinu a orosomukoidu jako ukazatelů zánětlivého procesu.

circleZdravá DNA

Deoxyribonukleová kyselina (DNA) je organická makromolekula, která je složena z nukleotidů a má tvar dvojité šroubovice. Před dělením buňky se tato šroubovice rozplete a musí se replikovat (znovu zdvojit), aby každá nová buňka dostala novou kompletní DNA. Ta buňce zadává její program - genetickou informaci, jak bude vypadat a fungovat. Dělící se buňka v našem organismu potřebuje 10nukleotidů. Z tohoto údaje lze odvodit, kolik nukleotidů je v organismu zapotřebí jen pro buněčné dělení při klidové obnově tkání, kůže, slizničních epitelů a krvetvorbu. Dříve se odborníci domnívali, že si tělo vytváří nukleotidů dostatek, ale ukázalo se, že je nutné dodávat je navíc potravou, zejména v období jejich vyšší spotřeby. V dětství pro růst organismu, v dospělosti a starším věku pro regeneraci tkání, při rekonvalescenci po nemoci nebo operaci, a hlavně pro plnohodnotný průběh imunitní odpovědi v období epidemií infekčních chorob. Juvenil je kvalitativně i kvantitativně charakteristickým souborem nukleotidů, aminokyselin a esenciálních aminokyselin, zčásti volných a zčásti vázaných ve formě nízkomolekulárních peptidů a oligopeptidů. Nukleotidy obsažené v Juvenilu jsou připraveny ve formě, ve které je může organismus okamžitě využít tam, kde jsou právě zapotřebí, bez nutnosti jejich energeticky a časově náročné konstrukce de novo.

abstractRychlejší regenerace

Regenerací označujeme nahrazování odumřelých nebo opotřebovaných tkání novými. Regenerace probíhá v našem těle v uzavřeném kruhu až do vypotřebování veškerých stavebních materiálů nebo do smrti. Rychlost regenerace přímo závisí na zdraví jedince, kvalitě stravy, fyzické a psychické zdatnosti a možnosti odpočinku. Regenerace organismu nejen po zranění nebo nemoci, ale i po sportovním výkonu nebo stresové zátěži je rychlejší, pokud tělu dodáme zvýšené množství živin vhodných pro obnovu všech tělesných funkcí. Takovou univerzální látkou jsou především nukleotidy, které jsou obsaženy v Juvenilu ve vysoce využitelné podobě. Viz. zdravá DNA

eyeVyvážený mikrobiom

Každý člověk má v sobě miliardy mikrobiálních buněk. Jde převážně o specializované symbiotické mikroorganismy (to znamená že s námi žijí na principu oboustranné prospěšnosti). Zdravá mikrobiální společenstva poskytují svým hostitelům řadu výhod, neboť se podílí na metabolických a imunitních funkcích. Člověka a všechny jeho mikroorganismy lze považovat za superorganismus. Narušení rovnováhy mikrobiálních společenstev může vést k přemnožení potencionálně patogenních organismů nebo usnadnit kolonizaci těla patogeny a parazity. To, že nerovnováha střevní mikroflóry způsobuje například průjmy a nemoci trávicího systému, je docela známé. Méně lidí ale ví, že disbióza (narušení mikrobiomu) může přispět i k psychickým onemocněním. Látka serotonin, která funguje jako přenašeč nervových vzruchů, vzniká mimo jiné právě ve střevních buňkách. Narušení rovnováhy střevního mikrobiomu vlivem civilizačních faktorů, jako jsou například stres nebo nezdravá strava se udává také jako příčina nárůstu autoimunitních chorob ve vyspělých zemích. Na základě provedených výzkumů se ukázalo, že látky obsažené v Juvenilu ovlivňují množstevní zastoupení některých potenciálně škodlivých kmenů bakterií v mikrobiomu trávicího traktu a tím harmonizují jeho složení.

faceVhodné pro děti

Klinické studie prokázaly přínos užívání Juvenilu dětmi, zejména ve významném ovlivnění parametrů sekreční imunity. V současnosti probíhá studie se zaměřením na ovlivnění poruch autistického spektra u dětí. Spolupracujeme s pediatry a dětskými specialisty. Juvenil je produkt přírodního původu, je nenávykový a nelze se jím předávkovat. Tobolky, kvůli nutnosti polykání, jsou vhodné pro děti od 3 let, ale je možné jejich obsah vysypat a přimíchat například do dětské stravy. Kapky jsou schváleny od 1 roku věku dítěte.

leafPřírodní a ekologické

Všechny složky našich produktů jsou zcela přírodního původu, bez zbytečné chemie a konzervantů. Jsme lokální patrioti a suroviny odebíráme výhradně od českých dodavatelů, chovatelů a pěstitelů, kteří stejně jako my, dělají svou práci srdcem a záleží jim na prvotřídní kvalitě jejich produktů. Vše pečlivě testujeme a nastavili jsme nekompromisní parametry hlídání kvality. Minimalizujeme ekologickou stopu výrobku. Žádné dodávky zavážející lékárny. Žádné expirující zboží v regálech. Jen individuální péče a individuální balíček podle vašich potřeb. Pro výrobu používáme pouze zcela recyklovatelné obaly. Preferujeme plast, protože na rozdíl od upraveného papíru (křídového nebo s parciálními laky), ze kterého je vyrobena většina obalů na trhu a který není možné recyklovat, naše plastové obaly jsou plně recyklovatelné a při jejich výrobě je použito pouze zanedbatelné množství vody a mnohem méně energie, než je tomu při výrobě papíru.

 
Zpět do obchodu